Strona Główna | MyOpiekunki
 • Ogłoszenia

POLITYKA PRYWATNOŚCI MYOPIEKUNKI.COM


 1. DEFINICJE
 2. Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

  1. Oferta – ogłoszenie umieszczane na Stronie przez Użytkownika;
  2. Polityka Prywatności – ten dokument;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Strona – strona internetowa myopiekunki.com dostępna pod adresem https://myopiekunki.com/ prowadzona przez One Bayt;
  5. Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony oraz zarejestrowała się na Stronie tworząc Konto Użytkownika, Użytkownikiem jest zarówno aplikujący jak i składający Ofertę.

 3. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY
 4. Administratorem danych:

  1. osób odwiedzających i korzystających ze Strony;
  2. osób, które śledzą profile One Bayt na portalu Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje;
  3. osób, które kontaktują się z One Bayt za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego na naszej Stronie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
  4. Użytkowników, w tym Użytkowników składających Oferty oraz Użytkowników odpowiadających na Oferty (aplikujących);
  5. subskrybentów naszego newslettera;
  6. partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług);

  jest One Bayt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), przy ul. Gajowickiej 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000624206 oraz numerze NIP: 8971825612 oraz REGON: 36475971100000, oraz kapitał zakładowy: 20.000 zł (dalej jako "One Bayt", "my", "nasze", "nas"). Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez One Bayt, prosimy kierować na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. One Bayt sp. z o.o., ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, z dopiskiem "RODO".


 5. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE
 6. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

  1. przeglądasz Stronę;
  2. śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;
  3. kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
  4. odpowiadasz lub udostępniasz na Oferty na Stronie;
  5. subskrybujesz nasz newsletter;
  6. kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz.

 7. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 8. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  1. osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:
   • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z naszej Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej Strony.

  2. osoby, które śledzą profile One Bayt na portalu Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje:
   • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku One Bayt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

  3. osoby, które kontaktują się z One Bayt za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na naszej Stronie lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
   • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

  4. Użytkownicy:
   • umożliwienie Użytkownikom rejestracji, dodawania i odpowiadania na wpisy i posty na forum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • obsługa składanych na Stronie Ofert oraz odpowiedzi na Oferty (aplikacji) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • udostępnianie danych do agencji w ramach odpowiadania (aplikacji) na Oferty agencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   • Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów tj. odpowiedzi na zapytania, złożenia Oferty lub odpowiedzi na Ofertę lub aplikowania do wielu agencji w ramach opcji "Jedno zgłoszenie wiele ofert" , a także do indywidualnego odpowiadania (aplikacji) na Oferty agencji i przewoźników.

  5. subskrybenci naszego newslettera:
   • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku One Bayt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • marketing bezpośredni usług One Bayt (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

  6. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na naszą rzecz):
   • kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
   • Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej.

  7. W przypadku:
   • osób odwiedzających i korzystających ze Strony przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
   • osób, które śledzą profile One Bayt na portalu Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
   • osób, które kontaktują się z One Bayt za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
   • Użytkowników przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;
   • subskrybentów naszego newslettera przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail;
   • naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na naszą rzecz) przetwarzamy: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, dane firmy takie jak numer NIP, numer REGON, adres siedziby lub wykonywania działalności gospodarczej, dane o kwalifikacjach zawodowych.

 9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 10. Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

  1. osoby odwiedzające i korzystające ze Strony
   • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza Strona;
   • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.
  2. osoby, które śledzą profile One Bayt na portalu Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje:
   • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
  3. osoby, które kontaktują się z One Bayt za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
   • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
   • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
  4. Użytkownicy:
   • dane związane korzystaniem z konta Użytkownika, w tym odpowiedziami na Oferty oraz udostępnianiem Ofert, przetwarzamy przez cały czas posiadania konta przez Użytkownika zgodnie z celami wskazanymi w Regulaminie Strony.
  5. subskrybenci naszego newslettera:
   • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.
  6. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na naszą rzecz):
   • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
   • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

 11. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE
 12. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe

  1. osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:
   • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej Strony;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący One Bayt w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  2. osoby, które śledzą profile One Bayt na portalu Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje:
   • operatorzy portali społecznościowych;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący One Bayt w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  3. osoby, które kontaktują się z One Bayt za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
   • operatorzy poczty elektronicznej;
   • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z naszej Strony;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący One Bayt w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
  4. Użytkownicy:
   • nasi podwykonawcy i dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi, które wykorzystujemy do prowadzenia i utrzymania Strony;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący One Bayt w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
   • inni Użytkownicy lub osoby odwiedzające Stronę, dla których widoczna będzie treść wpisu, zapytania lub odpowiedzi w ramach grup i klubów Użytkowników (grupy i kluby opiekunek);
   • agencje, z którymi współpracujemy;
  5. subskrybenci naszego newslettera:
   • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.
  6. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na naszą rzecz):
   • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na naszą rzecz;
   • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach naszej struktury organizacyjnej;
   • doradcy prawni i konsultanci obsługujący nas w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

 13. TWOJE PRAWA
 14. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

  1. żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania. W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.
  2. usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.
  3. prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów One Bayt(art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

  Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. One Bayt sp. z o.o., ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.


 15. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
 16. Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


 17. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE
 18. My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi wraz ze wskazaniem naszej Strony, w której z nich korzystamy. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

  GOOGLE ANALYTICS

  Na naszej Stronie korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

  GOOGLE ANALYTICS 4

  Na naszej Stronie korzystamy z Google Analytics 4. Pliki cookies Google Analytics 4 są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

  GOOGLE TAG MANAGER

  Na naszej Stronie korzystamy z Google Tag Manager. Jest to system zarządzania tagami JavaScript i HTML. Tagi to małe elementy kodu, które między innymi służą do pomiaru ruchu i analizy zachowań odwiedzających (zrozumienia wpływu naszych kampanii informacyjnych i kanałów społecznościowych, remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz do testowania i optymalizacji stron internetowych). Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Google Tag Manager można znaleźć tutaj, a zasady korzystania z Google Tag Manager tutaj.

  FACEBOOK PIXEL

  W ramach naszej Strony lub profili korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii informacyjnych realizowanych przez nas w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych - na Stronie - w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

  MOUSEFLOW

  Na naszej Stronie korzystamy z Mouseflow. Jest to narzędzie, które umożliwia pomiar ruchu i analizę zachowań odwiedzających naszą Stronę celem zrozumienia wpływu naszych kampanii informacyjnych oraz optymalizację Strony. Informacje na temat przetwarzania danych przez Mouseflow w zakresie powyższej usługi znajdziesz tutaj.


 19. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 20. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile One Bayt na portalu Facebook oraz wchodzą z nimi w interakcje. Szczegółowe informacje na temat znajdziesz tutaj: Zasady dotyczące danych dla Facebook


 21. PLIKI COOKIES
 22. Na naszej Stronie korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka") i podobnych.

  Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

  Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

  • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej Stronie za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
  • pliki marketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej Strony i informować ich o usługach jakie oferujemy online.

  Tabela poniżej opisuje szczegółowo pliki cookies, które wykorzystujemy na naszej Stronie:

  Rodzaj i celNazwaCzas przechowywania
  Obowiązkowe

  google_auto_fc_cmp_setting

  do momentu usunięcia

  rc::e

  czas trwania sesji w przeglądarce

  test_cookie

  doba

  Statystyczne i analityczne

  PHPSESSID

  czas trwania sesji w przeglądarce

  _ga

  2 lata

  _ga_#

  2 lata

  _gid

  doba

  _gat

  doba

  Marketingowe

  _gads

  1 rok

  _fbp

  3 miesiące

  _gpi

  1 rok

  __storage_test__

  do momentu usunięcia

  _gcl_au

  3 miesiące

  ads/ga-audiences

  czas trwania sesji w przeglądarce

  google_experiment_mod#

  do momentu usunięcia

  GoogleAdServingTest

  czas trwania sesji w przeglądarce

  IDE

  1 rok

  Inne

  ASPPG.ASPPGSession

  zapisuje czas sesji użytkownika

  ASPPGbackURL

  zapisuje obecnie odwiedzaną przez zalogowanego użytkownika stronę

  ASPPGpreURL

  zapisuje poprzednio odwiedzoną przez zalogowanego użytkownika stronę

  ASPPGttRemember

  zapisuje informacje do ścieżki dla postów odwiedzanych przez użytkownika, zapisuje informacje do breadcrumb

  modernizr

  sprawdza twoją przeglądarkę internetową pod kątem funkcji HTML/CSS i java

  pagead/1p-user-list/763218563/

  czas trwania sesji w przeglądarce

  pagead/1p-user-list/763218563/

  czas trwania sesji w przeglądarce

  Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą Stroną, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

  Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.


 23. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 24. Postanowienia Polityki Prywatności One Bayt sp. z o. o. mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej Stronie i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.

  Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 22.02.2023 roku.

© 2024 APG vNext Commercial Version 5.5